V oblasti IT pôsobím 25 rokov ale nie všetka činnosť bola prevádzkovaná ako firemná činnosť. Nižšie je prehľad firemných aktivít na Slovensku a v Kanade.

2146948 Ontario ltd., (IT services business), Ontario, Canada

Aug 2007 - Sep 2010

ON 2146948

Firma bola zameraná na poskytovanie služieb v oblasti Informačných technológií. Kontrakty boli získavané prostredníctvom pracovných agentúr alebo realizované ako subkontrakty pre firmy poskytujúce IT služby a servisy. Finálni zákazníci boli klienti v Toronte aj USA/offshore spoločnosti.

Firma bola registrovaná v Ontariu (Incorporated business, podobné s.r.o. na Slovensku).

Bližšie informácie o projektoch a o použitých technológiách sú k dispozícií na požiadanie. Agentúry a spoločnosti prostredníctvom ktorých boli kontrakty realizované:

TAL group
Buchanan
pentacan
coremotive

Dôvodom ukončenia činnosti firmy bolo že firemné aktivity boli z pohľadu daňových autorít klasifikované ako "Personal Services Business" (PSB). Charakterisitka PSB firmy je že business aktivity môžu byť realizované formou zamestnaneckého vzťahu.

Igor Klepoch - epos », (vývoj softvéru na zákazku), Slovensko

Okt 1994 - Okt 2001

IK epos »

Firma bola zameraná predovšetkým na tvorbu a poskytovanie zákazkového softvéru. Softvér bol najskôr vyvíjaný v prostredí Fox Pro 2.6 for MS DOS, neskôr Delphi 5 (windows, klient-server aplikácie). S postupným rastom firmy pribudli činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov a informačných systémov (upgrady PC, predaj a inštalácia hardware a sietí, PC servisy a školenia). Ďalšou aktivitou bola prevádzka 2 copy&print prevádzok. Prvá prevádzka slúžila študentom a bola otvorená v priestoroch študentských internátov. Po získaní prvých skúseností bola otvorená druhá pobočka v Šuranoch.

Firma si vybudovala svoje miesto na trhu počas druhej vlny kupónovej privatizácie prostredníctvom aplikácie na správu budúcich podielnikov v investičných fondoch (správa MIKov/DIKov). Druhá vlna KP bola následne zmenená na tzv. dlhopisové odškodnenie čo prakticky spôsobilo zánik týchto správcovských spoločností a súčasne znamenalo koniec života aplikácie.

Firma získala cenné kontakty a podarilo sa etablovať na mladom slovenskom trhu.

Medzi ďalšie úspešné aplikácie patrili softvér pre správu agendy Leasingovej spoločnosti, spracovanie honorárov pre vydavateľov časopisov, niekoľko fakturačných a skladových softvérov (vytvorených podľa požiadaviek zákazníka).

Celkovo firma vytvorila a inštalovala viac ako 30 softvérov malého a stredného rozsahu. Medzi významných zákazníkov firmy patrili: BH Invest, BH Leasing, závodisko Bratislava, Juven/Fitr, J & T Private banking a niekoľko ďalších menších firiem v Bratislave.


Dátum poslednej aktualizácie: Apríl 2022