⇪  Odkazy Certifikáty, vzdelanie Prehľad kariéry


QR Vizitka

 

vizitka

Naskenujte QR vizitku priamo do Vášho mobilu

Podjavorinskej 13
942 01 Šurany
igor.klepoch@gmail.com
+ 421 907 457 931
smartWebSoft.net
EVizitka - QR kód

Profesné zameranie

Databázy / Business intelligence / Správa a spracovanie dát / Vývoj softvéru

Technológie

V oblasti informačných technológií pracujem 25 rokov. Moje praktické skúsenosti s vývojom softvéru, v kombinácií so skúsenosťami v IT odvetí a praktickými znalosťami technickej angličtiny budú prínosom pre každú progresívnu IT firmu.

Prehľad kariéry

 
Application specialist, SHMU
Jun 2022 – May 2023, Bratislava
 
 • Riešenie problémov súvisiacich s prevádzkou aplikácií, aktualizácia tiketov, 24/7 podpora na rotačnej báze
 • Analýza a dokumentovanie požiadaviek na vývoj interných aplikácií, príprava proof-of-concept kódu (Delphi/PHP/JavaScript/SQL) s cieľom verifikovať konzistentnosť požiadaviek a komunikovať nezrovnalosti používateľom
 • Propagovanie využitia Delphi a konceptov objektovo-orientovaného programovania

Senior Software Engineer, Softip, a.s.
May 2021 – Apr 2022, Nitra
 
 • Zmeny v existujúcich klient-server aplikáciách (Delphi/SQL server) podľa požiadaviek alebo na základe analýzy kódu
 • Participácia na riešení vzniknutých problémov a analýze problému, podpora analytika pri riešení tiketov
 • Aktívne vyhľadávanie možností na vylepšenie a rozšírenie funkcionality existujúcich riešení (webové riešenia)

Delphi Developer, Solver IT, s.r.o
Mar 2020 – Sept 2020, Bratislava
 
 • Zmeny v existujúcej klient-server aplikácií (Delphi/SQL server) podľa požiadaviek zákazníka
 • Komunikácia so zákazníkom prostredníctvom tiketov

Delphi Developer, Specpage, s.r.o
Jan 2019 – Jan 2020, Bratislava
 
 • Údržba Delphi a SQL kódu
 • riešenie tiketov, technická podpora 2 a 3 úrovne (delphi kód, SQL server, technické problémy)

Programátor (databázy, business intelligence), , 26 house/ A.B. Trade Europe, s.r.o.
Jún 2018, Bratislava
 

Programovanie SQL kódu pre data warehousing projekt


Marec – Apríl 2018, Bratislava
 

Programovanie v C#, SQL/T_SQL, MS SQL Server


Analytik – zákaznícka podpora, AFS Visicom Slovakia
Máj – Júl 2017, Bratislava
 

Analýza a riešenie problémov týkajúcich sa AFS Visicom aplikácie.


Poskytovanie služieb v IT oblasti, 2146948 Ontario Ltd.
2017 – 2020, Toronto, ON, Canada
 

Vlastník firmy; IT zákazky sprostredkované prostredníctvom partnerov

 • TAL Group (kontrakt pre Digital Cement; business intelligence/spracovanie dát - .NET/SSIS/Excel)
 • Buchanan Technologies (rôzne systémy; managed services, primárne DB/BI oblasť)
 • PentaCan (kontrakt pre TD Securities; analýza procesov spracovania dát - Access/Excel/SQL2008)
 • Coremotive (kontrakt pre Ontario MD; zmeny v existujúcej aplikácií postavenej na Microsoft Dynamics a .NET/C# kóde)

Manažer (DB developer), CIBC
November 2006 – September 2007, Toronto, Kanada
 

Projekt integrácie dát; MS SQL server/ T-SQL/MS office tools/SSAS 2000/OLAP


DB Admin - Správa produkčného databázového systému, BetCorp Inc.
August 2006 – Október 2006, Toronto, Kanada
 
 • člen tímu podpory databázového systému; zodpovednosť za údržbu a prevádzku MS SQL databáz (OLTP systém/SQL 2005/.NET webová platforma)
 • monitorovanie systému/prevádzky, riešenie a dokumentovanie vzniknutých problémov

Senior programátor / Analytik, Moneris
Január 2003 – August 2006, Toronto, Kanada
 
Niekoľko projektov z oblasti spracovania dát a business intelligence. Technológie a zručnosti:
 • SQL/ T-SQL/FOCUS/WebFocus/HTML/JavaScript/MS Office/Analýza dát/dátové sklady
 • skúsenosti so spracovaním veľkého objemu dát (1TB), optimalizácia SQL kódu pre prístup k dátam
 • zber a analýza požiadaviek/ETL procesy/data a front-end vrstvy/dokumentácia
 • pravidelná spolupráca s ďalšími technickými oddeleniami
 • vývoj novej časti firemného informačného portálu "Manažerský Informačný systém"

Február 2002 – November 2002, Toronto, Kanada
 
 • podpora užívateľov, správa a údržba hardware a software
 • podpora a rozšírenie web stránky školy (HTML/DHTML/JavaScript)
 • programovanie a rozširovanie existujúcich systémov (Delphi 5, Win FoxPro)

Október 1994 – Október 2001, Bratislava, Slovensko
 
 • Vývoj softvéru v prostredí FoxPro 2.6 (MS DOS) a Delphi 5 (Windows)
 • vývoj ekonomických aplikácii na mieru (na základe požiadaviek zákazníka)
 • vývoj softvéru a poskytovanie "krabicového" softvéru tretím stranám prostredníctvom partnerskej firmy
 • ďalšie služby spojené s prevádzkou počítača

Certifikáty

Vzdelanie

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, odbor infromatika , 1991 - 1997
 • SPŠE Nové Zámky, 1987 - 1991

Kurzy

 • Holub, A.: Picturing Architecture: UML (The Good Bits) and More, Máj 2023, online kurz, Pluralsigth.com
 • Dr. Lyron H. Andrews: Information and Cyber Security Literacy: Security Engineering and Architecture, Jun 2023, online kurz, Pluralsigth.com
 • Microsoft SQL Server 2016 course (70-761, 70-762, 70-764), Udemy, Nov 2019/Dec 2021/Feb 2022
 • Internet marketing Copywriting I. - dokonalé texty na webstránke a v reklame, IT Learning, Bratislava, Feb 2020

Jazyky

English (profesionálne; technická, business a hovorová angličtina)

Profesné organizácie (členstvo)

 • TDUG.com - Toronto Delphi user group
 • SQLServerCentral.com - education and community site for SQL Server
 • SSWUG.org - A data professionals community site
 • iasaglobal.org - the largest global, professional, non-profit association for Enterprise and Technology architects

Odkazy

www.linkedin.com/in/igor-klepoch online profil 
chaoticBI.com  Stránka zameraná na oblasť Business Intelligence
smartWebsSoft.com  Vývoj zákazkového softvéru, stránka v angličtine
 
Dátum poslednej aktualizácie: Jún 2023