Domov EN Sadzby Kontakty Blog
EN

Životopis

 

Niekedy môže byť jednoduhšie pracovať so štandardným životopisom. Nájdete ho na tomto mieste.

Verzia životopisu v PDF formáte je dostupný tu.

 
 
 
 
 

Jednoduché účtovníctvo - peňažný denník podnikateľa

JUSlideShow
Hlavné menu
 
 
 
× imgPreview

× Avatar
Zapamätať používateľa

Certified Delphi developer

 

Od Turbo Pascalu v MS DOS, cez windows Client/Server k mobilným a distribuovaným platformám
intro Image LadyBug Bug2

Zameranie firmy

Programator

Igor

Konzultant / Programátor

25 rokov skúseností s projektami v oblasti informačných technológií.

 • MS SQL server, business intelligence, podpora a údržba produkčných systémov
 • programovanie:
  • Windows - (Klient-server aplikácie, Delphi Rio 10.3, MS SQL Server)
  • Web - HTML/CSS/JavaScript, C#/ASP.NET, PHP, MySQL
  • Business Intelligence - implementácie, BI workshop
  • Prevádzka produkčných systémov, IT infraštruktúry, systémy vysokej dostupnosti
 • Konzultácie v oblasti informačných technológií: audit existujúcich aplikácií, analýza, design a implementácia nových riešení, prevádzka informačných systémov

Môžete si tiež pozrieť moje staršie  ukážkové projekty.  

WebStore je najnovšia demo aplikácia, ktorá kombinuje viacero prístupov a postupov, od desktop aplikácie, cez PHP/JavaScript webovú aplikáciu a webStore postavený na Wordpress plugine.   Web store stránku  si môžete pozrieť klinutím na tlačidlo.

Stránka projektu je vytvorená na základe templatu bootstrap.

Technológie

MS FoxPro/Borland pascal
Vývoj programov v prostredí MS DOS

MS FoxPro 2.6, Borland Pascal

Toto je už skutočne archaická technológia. Aj keď je možné prevádzkovať tieto systémy vo virtualizovanom prostredí, lepšia voľba je konverzia kódu na aktuálne platformy. V prípade že kód obsahuje know-how v podobe knižníc, je možné takýto kód konvertovať do formátu DLL a využiť v novom, modernejšom prostredí windows desktop aplikácie alebo sprístupniť cez webové rozhranie.

Windows/ClientServer apps
Vývoj aplikácií v prostredí Windows

Zákazníci:

 • Závodisko Bratislava
 • J&T Finance
 • Juven s.r.o.

Desktopové aplikácie majú stále svoje miesto predovšetkým z dôvodu ochrany dát. Vhodným návrhom aplikácie je možné držať kritické dáta (napr. účtovníctvo) v lokálnej sieti a synchronizovať dáta medzi lokálnymi databázami a webovými aplikáciami (napr. vybrané položky skladu budú dostupné v online obchode a online objednávky bude možné importovať do účta).

Web development
WEB development

Väčšina používateľov si pod WEBom predstavuje informačné portály, nákupné a rezervečné stránky alebo sociálne siete.
Z pohľadu vývoja aplikácií je lepšia predstava o webových aplikáciách ako alternatívna platforma pre štandardné desktop aplikácie. WEBové aplikácie prinášajú výhody voči desktop aplikáciám v prípade ak je potrebné sprístupniť aplikáciu väčšiemu množstvu používateľov bez nutnosti inštalácie.

Návrh zákazkovej web stránky (na základe templatu, či už klasického alebo na princípoch responsive designu) je primárna voľba pre malé projekty.

 
Produkčné systémy
Prevádzka a podpora produkčných systémov

Malá firma si vystačí zo zálohou dát, a to že účto je nainštalované na 2 počítačoch je dostatočná "poistka" že bude možné spracovať firemnú agendu aj v prípade že sa jeden počítač pokazí.
Vo väčších firmách požiadavky na zabezpečenie a kontrolu prístupu k dátam stúpajú. V prípade že firma pôsobí v online prostredí, aplikácia musí byť dostupná 24 hodín, 7 dní v týždni. Dostupnosť, bezpečnosť a administrácia dát nadobúda úplné iné rozmery z pohľadu regulácií (napr. PCI compliance pre online platby) a zákonov zameraných na ochranu osobných údajov (GDPR).

Business Intelligence
Business Intelligence

Pojem Business Intelligence (BI) zastrešuje viacero rôznych postupov z oblasti spracovania a analýzy dát.
BI projekty sú často zamieňané za úlohy jednorazového spracovania alebo prezentácie dát. Prezentácia a interpretácia dát iba je však iba posledný krok v BI projekte.

Výsledkom BI projektu je zvyčajne 'polotovar' ktorý umožňuje ľahšie, rýchlejšie a presnejšie spracovanie dát.
Cieľová skupina pre BI produkty sú tzv. "power users" - používatelia ktorí majú dostatok skúseností s používaním všeobecných nástrojov určených na spracovanie dát, napr. Excel alebo Access.

projekty

Ceny a zmluvné podmienky

Všeobecne akceptované trhové ceny (tzv. market rate) Vám pomôžu získať predstavu o mojich sadzbách. Konkrétna sadza závisí od rozsahu a povahy práce.

Slovensko: 25/45 €/hod

Kanada: 50/70 CAD/hour

Okrem hodinových sadzieb je realizovať tvorbe aplikácie na základe zmluvy o dielo, kde budú dohodnuté konkrétne podmienky dodania.
V tomto prípade je možné stanoviť fixnú cenu a individuálny splátkový kalendár podľa dodaných prác.

Tieto sadzby sú orientačné a vychádzajú z 10 ročných skúseností s prevádzkou  IT firiem na Slovensku a v Kanade  a 25 rokov praxe v IT oblasti.

Kontakt

Slovensko

Šurany, Podjavorinskej 13

+421 907457931

info@smartwebssoft.com

Kanada

+1 647 5585113