7 WebStore aplikácie
×

WebStore

Sada programov WebStore slúži na správu Webového obchodu.

Niekoľko obrazoviek jednotlivých produktov

O aplikáciách

Koncept aplikácií

Systém pozostáva s 3 aplikácií, ktoré si navzájom vymieňajú dáta. Desktop verzia je prispôsobená na prípravu dát, predovšetkým cenníkov pre webové stránky. Z webov sú následne importované objednávky vytvorené online.

Veľkosklad / Objednávky

Web je navrhnutý s cieľom rýchlo zadávať objednávky pre stálych zákazníkov, ktorí poznajú sortiment predajcu.

webStore

Aplikácia WebStore je postavený na systéme Wordpress. Slúži predovšetkým príležitostným zákazníkom, čomu zodpovedá aj spôsob ovládania a množstvo dostupných informácií o ponúkaných výrobkoch.
Menšími úpravami je možné dosiahnuť, aby bol obsah WebStoru vhodný aj na predaj cez ďalšie predajné kanály, ako napríklad integrácia s online vyhľadávačmi alebo sociálnymi sieťami.


Odpovede na základné otázky

Desktop verzia

čo znamená desktop aplikácia ?
Desktop aplikácia je prevádzkovaná na lokálnom počítači. Na jej prevádzku nie je potrebné internetové pripojenie.
Klient / server ?
Dôležitá časť architektúry Klient / Server je že dáta sú uložené oddelene od aplikácie. Server môže byť samostatný počítač ale aj ďalší "program" ktorý beží na tom istom počítači ako klientská aplikácia.
Prečo je dôležité aby boli dáta uložené na lokálnom počítači ?

Veľkosklad / Objednávky

čo je výhodou webovej aplikácie ?
Aké sú bezpečnostné riziká webovej aplikácie ?
Je prostredie PHP/Javascript vhodné na webové aplikácie ?

Web Store

Takže wordpress nie je webová aplikácia ?
Aký je rozdiel medzi PHP veľkoskladom a webStore ?
Je webStore riešenie ecommerce platforma ?

Cloud

Je možné hosťovať tieto appky v cloude?
Cloud je jedna z moderných alternatív ako prevádzkovať webové aplikácie.
Z pohľadu technolóogií sa jedná o prostredie na prevádzkovanie aplikácií ktoré vyžadujú 24/7 dostupnosť, čo je štandardná požiadavka na prevádzku webového obchodu. Cloud prostredie ide ďalej ako bežné 24/7 prostredia. Zvyčajne je možné hosťovať "štandardný" web v cloude. Na to aby bolo možné využiť možnosti cloudu je potrebné kód prispôsobiť.

Implementácia riešenia

Tieto appky sú v Beta verzií. Je možné nasadiť ich u zákazníka ?
Označenie beta verzia sa používa pre kód ktorý nebol dostatočne testovaný. Beta verzie pri krabicovom softvéri sú bežne distribuované potenciálnym používateľom na testovanie a pripomienkovanie.
V prípade zákazkového softvéru je naviac nutné robiť dodatočné úpravy a zaškolenie technického personálu. Tieto činnosti je možné spojiť s testovaním a ladením kódu, čo sú štandardné kroky nutné na to aby sa z Beta verzie stala ALFA verzia a nakoniec stabilná PRODUKČNÁ verzia.

Množstvo IT projektov je neúspešných iba preto že zákazník nie je zapojený do procesu vývoja aplikácie. Na druhej strane, úvodné fázy IT projektu sú pre zákazníka nudné. "Polotovar" - Beta verzia predstavuje kompromis.

Čo môžete očakávať


MISSION: Naším cieľom je ponúknuť ...


VISION: Spôsob ako to chceme dosiahnuť je..

Naše služby

"Kvalita za dostupnú cenu"


Osvedčené postupy

Lorem ipsum dolor sit amet..

Cit pre správne rozhodnutia

Lorem ipsum dolor sit amet..

Výsledky !

Lorem ipsum dolor sit amet..Odkazy a download sekcia

Kliknite na ikonu

Desktop

Desktop aplikácia

Zip formát, stačí stiahnuť a rozbaliť v lokálnom adresári

WEB Objednávky

Webová aplikácia

Demo web

WEB store

WordPress aplikácia

Demo Store


Informácia o možnosti nasadenia u zákazníka

WebStore systém je postavený na open-source platforme a môže byť nasadená u zákazníka bez potreby ďalších modulov.
Systém Wordpress je postavený na platforme PHP a systéme zásuvných modulov. Moduly umožňujú rozširovať základnú funkcionalitu systému o nové možnosti.
Prispôsobenie na mieru pre konkrétneho zákazníka je nutnosťou.
Systém nie je vhodný pre malých zákazníkov, ktorí nemajú zabezpečenú podporu kvalifikovaného IT špecialitu.
Lokálna DB schéma a DB použitá v aplikácií "Veľkosklad / Objednávky" sú rovnaké. Webová verzia aplikácie využíva MySQL databázu. V lokálnej verzií je možnosť využiť Microsoft SQL, MySQL alebo inú DB platformu.
DB Schéma v Crow's Foot notácií je jednoduchá a ľahko pochopiteľná aj pre začiatočníka.
Na prevádzku systému v súčasnej verzií je potrebné zabezpečiť manuálnu synchronizáciu dát. Desktop aplikácia generuje skripty a javascript kód s dátami. Administrácia tohoto kroku vyžaduje základné znalosti administrácie IT systémov.
Appky sú v súčasnosti v Beta verzií. Pre potenciálnych záujemcov je v časti Odkazy a download sekcia demo verzia desktopovej aplikácie a odkazy na obidve verzie webovej aplikácie.

KONTAKT

Šurany, Slovensko

+421 907/457 931

webstore@chaoticBI.com

Naše ďalšie projekty:

chaoticBI.com/WDemo


Na súrne otázky odpoviem do 30 minút

Mapa